вторник, 14 януари 2020 г.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА САДУКЕИТЕ

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА СадукеиТЕ

Садукеи e названието на една от трите староеврейски религиозно-философски школи (садукеи, фарисеи, есеи), възникнала в епохата на разцвета на Макавейската династия (около 150 г. пр. Хр.) и просъществувала до превземането на Йерусалим от Тит (70 г. сл. Хр.).

Евангелията често споменават садукеите и фарисеите, тъй като Исус е бил в постоянна конфронтация с тях.
Садукеите и фарисеите са били двете основни партии на еврейския Синедрион. Синедрионът бил най-висшата религиозна институция и най-високата правителствена и съдебна власт сред евреите.

Садукеите били богатите представители на висшето общество – партията на еврейските свещеници. Те отхвърляли авторитета на всички книги съществуващи днес под името Стар Завет, с изключение на Петокнижието на Мойсей и се обогатявали от търговията в храма. 

По времето на Христос тези богати аристократи, водещи луксозен начин на живот, били садукеи. Те заемали влиятелни позиции в обществото, включително и сред първосвещениците, а също така заемали повечето от 70-те места в еврейския върховен съвет – Синедриона. Много библейски коментатори смятат, че обвинението в сребролюбие е било насочено не толкова към фарисеите, колкото към садукеите.

Садукеите не вярвали
 във възкресението, нито в ангели, нито в духове (виж Матей 22:23; Mарк 12:18; Лука 20:27 и Деяния 23:8).

В превод „садукей“ означава „праведник“, от „седек“ – праведност.
 Самите те се  наричали  праведни и вероятно са се наричали така по името на предводителя на тяхната ерес – първосещеника Садок.

Опитвайки се да запазят мира и приемайки решенията на Рим (по това време Израел е бил под управлението на римляните), те сякаш се занимавали повече с политика, отколкото с религия.

Доколкото садукеите не влизали в конфликт с Рим и принадлежали към богатата висша класа, те не се интересували от обикновените хора, така както и последните не са имали високо мнение за тях. С голяма почит всред народа се ползвали онези, които били от партията на фарисеите.

Въпреки че садукеите заемали по-голямата част от местата в Синедриона, историята показва, че в повечето случаи те трябвало да приемат идеите на фарисейското малцинство, тъй като последните били по-популярни сред масите.

Най-известният садукей е бил първосвещеникът
 Каяфа. „...първосвещеникът Анна, и Каиафа, Иоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род“, Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, та, изпълнени със завист,  туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница.“ (Деяния на апостолите 4:6; 5:17). Фарисеят Гамалиил (бившият учител на Саул, който впоследствие става апостол Павел), член на Синедриона, се застъпил за апостол Петър срещу садукейските си колеги, които били решили да го убият.

Сред садукеите нямало никой, който да е последовател на Господ Исус Христос. Те били готови да се примирят с всяка власт, включително и с римската, и така, използвайки либералното си отношение към поробителите, налагали влиянието си над Синедриона. Фарисеите и садукеите се сближили в омразата си към Христос.

За разлика от фарисеите, садукеите признавали само писания закон на Мойсей, като не смятали за задължителни книгите на пророците и отхвърляли всички народни предания, трупани в продължение на много векове.

Садукеите се отличавали с особена бруталност в съда.
 В наказателното производство те били много по-строги от фарисеите и прилагали смъртното наказание в най-широки размери, споменавайки думите на Мойсей. Древният закон "око за око, зъб за зъб" е бил тълкуван от садукеите буквално. Те са защитавали смъртното наказание по всички точки, посочени в Мойсеевия закон. От друга страна, фарисеите са държали повече на „преданието на старейшините“ (Матей 15: 2; Марк 7: 3).

Притежаващите власт садукеи били изложени на обичайните за такива хора изкушения от властта.
 Безконтролно управлявайки даренията за храма, те стигали до откровени машинации и измами. Така известният ни евангелски епизод с изгонването на търговците и обменителите на пари от храма е по същество директно изобличение на садукеите в извършеното от тях беззаконие
Лъвският пай от печалбата от всички тези измами отивал в техните ръце. Междувременно подобна садукейска алчност за пари и власт е имала своята „богословска“ обосновка. За разлика от фарисеите, садукеите не вярвали в отвъдния живот на душата и идващото възкресение на мъртвите. Затова те се стремяли да запълнят земния си живот с всевъзможни блага, без да очакват след смъртта възмездие в отвъдното.

Като научили, че Исус
 е възкресил мъртвия Лазар и че мнозинства Го следват като  обещания Месия, първосвещениците-садукеи се уплашили, че новият цар ще ги лиши от обичайната им „хранилка”, в каквото те били превърнали своето служение. Наговаряйки се с фарисейските водачи, те решили да убият Исус.

Въпреки че фарисеите били
 съперници на садукеите, в този случай те успели да забравят за различията си в осъждането на Христос. Именно в този момент садукеите и фарисеите се обединили (Марк 14:53; 15: 1; Йоан 11:48-50).

След падането на Йерусалим през 70 г. сл. Хр. садукеите загубили
 всякакво влияние, защото партията им е съществувала за сметка на техните политически и свещенически връзки.

Трябва да разберем
, че на садукеите като потомци на свещенически род, съперничещи с Давидовите потомци за власт и влияние, не им се харесвали пророческите книги, пропити от месианската идея с надеждите й за спасение на народа, а именно от Потомъка от Давидовия дом.

* * *
Новият Завет не споменава за нито един повярвал и покаял се садукей.Превод: Татяна Иванова
Материалът е събран от руски източницинеделя, 5 януари 2020 г.

ЗАЩО КОСТИ ХИН ОБЪРНА ГРЪБ НА ЧИЧО СИ И НА НЕГОВАТА ТЕОЛОГИЯ


Защо Кости Хин обърна гръб на чичо си и на неговата теология


Кости Хин беше част от семейния клан на Бени Хин – проповедник на просперитета. Но в един момент в този негов племенник се надигат съмнения. В крайна сметка обаче самото Божие Слово е онова, което му открива истината: „Бог не иска да ме направи щастлив, здрав и богат, а иска да живея за Него”.
Да израснеш в семейство Хин е нещо като комбинация от кралско семейство и мафия: Водехме разточителен живот, бяхме принудени да сме лоялни, а големият ни бизнес беше нашата версия на Евангелието. Наистина Исус Христос все още бе част от нашето евангелие, но Той беше по-скоро един дух от вълшебната лампа на Аладин, вместо да е Царят на царете: Само ако потъркаш правилно лампата – с дарения и с вяра – ще се освободи духовното наследство. И ние нагледно я живеехме – теологията на просперитета: палат с 1000 квадратни метра жилищна площ, два Мерцедеса Бенц в гаража, а към тях и къща на плажа в Калифорния за два милиона долара – ние бяхме благословени!

Първи съмнения
Постоянно ни критикуваха, както в църквата, така и извън нея. Някои пастори предупреждаваха хората за нас. Но аз си мислех, че просто ни преследват, също както са преследвали Исус или Павел. Вътре в семейството ни обаче не се толерираше никаква критика. Когато един ден попитах баща си дали не бихме могли да се помолим за изцерението на една приятелка, болна от рак, той ми отговори, че трябва да се молим за това от вкъщи. Питах се не трябваше ли да изцеряваме като апостолите, щом имахме тази дарба? Не че се съмнявах в нашата изцерителна дарба, но в мотивацията, която стоеше зад нея. Ние изцерявахме само на изцерителните богослужения, където подходящата музика създаваше настроение, където парите сменяха собственика си и хората имаха „достатъчно вяра”.
После се появиха и други съмнения: Защо имахме неуспешни опити за изцерение? Казваха ми – защото болният се е усъмнил в Бога. Как така говорехме на езици без някой да ги тълкува? Казваха ми: „Ти не бива да заглушаваш Святия Дух”. Защо много от пророчествта ни бяха в противоречие с Библията? „Не поставяй Бога в рамка!” В края на краищата се доверявах на семейството си, нали бяхме толкова успешни? Все пак милиони хора ни следваха. Ние изцерявахме, вършехме чудеса и бяхме супер богати – следователно Бог беше на наша страна!
Един животопроменящ стих
След завършването на университета срещнах съпругата си Кристине. Само че семейството ми и аз самият бяхме малко притеснени: тя не можеше да говори на езици. Изпращахме я на богослужения на чичо ми, вземахме я с нас на църква, пратихме я на конференция – но всичко това не даде резултат. Един ден тя ми показа стих, който не бях виждал никога преди това: „Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли?” (1 Коринтяни 12:30). Този стих ме срази. Та там беше писано пределно ясно – не всеки трябва да говори на езици. И с това започна ефектът на доминото: и други мои убеждения относно вярата не устояха на библейския тест. Вече не вярвах, че Божият план за мен беше да ме направи щастлив, здрав и богат. Виждах много повече от това – Бог искаше да живея за Него, независимо от това какво ми дава Той.
Исус изцерява – по абсолютно различен начин от очакваното
Малко по-късно получих покана да стана съосновател на църква в Калифорния. В една от първите си проповеди трябваше да говоря върху Йоан 5:1-17 – изцерението в къпалнята Витезда. Текстът описва как Исус изцерява един мъж от тълпата, който дори не е знаел кой е Исус и който бил изцерен веднага. Това направи на пух и прах три дълбоки мои убеждения: Не е ли винаги Божията воля да изцерява? Не, Исус изцери само един човек от цялата тълпа. Изцерява ли Бог само хората, които имат достатъчно вяра? Не, защото този паралитик дори не знаеше кой е Исус. Нужни ли са помазан изцерител, специална музика и парично дарение, за да бъдеш изцерен? Не, Исус изцери човека на момента, само с една единствена заповед. Зaпочнах горчиво да плача за това, че съм бил част от едно толкова алчно и манипулативно служение и че животът ми бе пълен с фалшиви учения и убеждения – и благодарях на Бога за милостта Му чрез Исус Христос. Очите ми се отвориха напълно.
Оттогава постоянно ставам свидетел как Бог използва евангелизациите и ученичеството, за да превръща изгубени хора в намерени светии. Най-добрата способност на един християнин е да се постави на разположение на Бога. Когато Божият народ е готов да направи една крачка с вяра и да казва истината с любов, хората биват променяни и това прославя Бога. Никога не можете да знаете кого Той ще спаси чрез Вашата вярност.

 Превод: Ваня Ямалиева

сряда, 1 януари 2020 г.

Богати в Христос - но не чрез евангелието на просперитета, интервю с Кости Хин

   

Богати в Христос но не чрез евангелието на просперитета

интервю с Кости Хин

Кости Хин е племенник на известния телевизионен проповедник Бени Хин, който проповядва евангелието на просперитета с обещания за изцеление. Кости Хин е израсъл с това послание, но впоследствие се дистанцира от него и намира пътя обратно до вярата, основана на Библията. Описал е своите опитности в книга и в настоящото интервю споделя много полезни прозрения, които могат да ни помогнат да разберем евангелието на просперитета. 

Какво беше усещането да израснете  като племенник на Бени Хин, един от най-известните водачи и учители на движението на просперитетното евангелие?


Кости Хин: Както бихте могли да си представите, то наистина беше изключително разточително, но за мен тогава това беше нещо съвсем нормално. На никоя от колите, които карахме, не й липсваше нищо от луксозните екстри. Карахме автомобили на Мерцедес, Бентли, Мазерати и BMW. Любимата ми кола беше един Хамър Н2 с 20-цолови джанти. Веднъж имахме едно Ферари F430 от бизнеса ни с една свързана с нас християнска организация. Няма да забравя как возих с него приятелите си из града, докато баща ми беше заминал някъде. Беше същото като  в онези филми, в които разглезените богаташки синчета правят каквото си искат, само защото родителите им имат толкова много власт. Единственият проблем само беше, че аз бях син на проповедник, а в същото време животът ни беше позор за Евангелието. Във всеки хотел трябваше да отседнем точно в президентския или в кралския апартамент. Летяхме с частни джетове, които се заплащаха от даренията за църквата, живеехме в къщи, които струваха много милиони, хранехме се в най-скъпите ресторанти и при шопинг обиколките ни посещавахме най-добрите магазини. Може би ще добиете най-добра представа за живота ни от това, че дори долното ми бельо трябваше да е от Версаче.


Какво тогава Ви накара да напуснете движението на просперитетното евангелие?


Кости Хин:
След като бях израснал с всичките тези предимства благодарение на баща ми и на чичо ми, аз самият започнах да работя с тях и да прогласявам просперитетното евангелие. Но поредица от събития в интервал от четири години, както и няколкото верни човека, които посяха семенца в живота ми, предизвикаха пукнатини в подпорната стена на моята теология. Спомням си, че и като тинейджър имах въпроси, но си мълчах поради страх от Божия съд. Постоянно бяхме учени никога „да не докачаме някой Божий помазаник”, а това означаваше да не му задаваме въпроси или да го критикуваме. Когато например някое фалшиво пророчество се окажеше наистина фалшиво или пък поведението на някой ръководител беше очевидно греховно, никой нищо не казваше. Аз трябваше да започна служение като пастор, отговарящ за основаването на църкви. Един ден изследвах Йоан 5:1-17 – изцелението на болния човек в къпалнята Витезда. Главният пастор на църквата ми даде коментар на Джон МакАртър. По средата на размишленията ми аз, плачейки, рухнах вътрешно, покаях се за греха си и обещах на Бога да прогласявам истинското Евангелие. При това изследване на Библията изведнъж ми стана ясно, че Бог е суверенен и че изцерителното служение на Исус не може да се изопачи просто до няколко формули, за да се извлече изгода от това. Когато Исус изцери мъжа в къпалнята Витезда,  Той извърши това по Своята воля. Очевидно преди това мъжът нямаше вяра и не беше принасял специални жертви. Той дори не знаеше точно кой е Исус (стих 13). И тогава, с това прозрение, като блокчета от домино в мен започнаха да се срутват много други фалшиви учения. Скоро след това се записах за  студент в теологичен семинар и се присъединих към група за ученичество с хора, заслужаващи доверие. И тогава бях напълно запленен от учението за Божията милост. Останалото е доста дълга история и  би трябвало да разкажа прекалено много детайли, за които тук не би стигнало място. Цялата история я разказвам в новата си книга, която се казва „Бог, алчност и (просперитетно) Евангелие.


Какво бихте казал, кои са най-големите заблуди на просперитетното евангелие?


Кости Хин:
Има многобройни заблуди, от които бих искал да спомена само четири. Първо, при просперитетното евангелие се касае за накърняване на Божия суверенитет, тъй като то учи хората, че биха могли да контролират  Бога с определени жертви или с положителна изповед. Но тогава всъщност човек започва да си мисли, че той е кукловодът, а Бог е  куклта на конци. Докато растях, аз виждах Бога като едно магическо същество, което човек само би трябвало да попита по правилния начин, за да получи всичко, което си иска.
Второ, това накърнява спасението. Теологията на просперитета учи, че, поради спасението, в земния ни живот са ни гарантирани здравето, богатството и щастието. Истината е, че Исус понесе върху Себе Си целия гняв на Отца за греха вместо Своите спасени люде. Целта на спасението е да бъдем избавени от гнева, а не да получим някакви дреболии.
Трето, на просперитетната теология й липсва библейското виждане за страданието. Божието Слово дава отговори относно изкушенията, болестите, страданията и загубите. Хората се нуждаят от тези правилни отговори.
Четвърто, теологията на просперитета изопачава също така библейското учение за благосъстоянието и настойничеството. Парите не са нещо зло, но всички ние в боравенето си с тях се нуждаем от една вечна преспектива (Матей 6:19-24).


Какво смятате? Как е най-добре да се говори за заблужденията на теологията на просперитетното евангелие с наши приятели или роднини, които са впримчени в тях?


Кости Хин:
Един опитен пастор веднъж ми каза: „Ние може да сме прави, но не трябва да постъпваме отблъскващо.” Друг един ме посъветва веднъж: „Проповядвай със сълзи в очите”. Тези мъдри думи се оказаха много полезни през годините. Колкото и да е трудно, ние трябва да запазим богоугодно поведение, когато мненията ни с някого силно се различават. Тук от решаващо значение е винаги да си спомняме, че всички хора, които са впримчени в заблудата, също като нас притежават жива душа пред Бога. Те са Божието мисионерско поле. Опитът ми показва, че хората се достигат най-добре, когато се задават честни въпроси и когато поведението на противниковата страна се уважава. Но ако притискаме хората с изисквания и с агресивни и необмислени забележки, това само ще ги доведе до позиция на защита или пък те ще започнат да се конфронтират с нас. Ето защо за всеки християнин е мъдро и разумно да изгражда добри взаимоотношения и да ги пази, с цел да прокламира истината. Също така обаче трябва да кажем, че може да дойде моментът, когато трябва да прекратим едно опасно взаимоотношение и да отбягваме хората, които стават нагли в своите фалшиви убеждения (Юда 23). Имаше моменти, когато трябваше да застана срещу моето семейство по един много директен начин.


Защо всъщност хората намират евангелието на просперитета за толкова атрактивно?


Кости Хин:
Защото то се прицелва директно в същинските желания и нужди на плътския човек. Всички ние желаем да имаме в известна степен удобство, задоволство, защита, сигурност и увереност. Евангелието на просперитета продава вечната сигурност, която трябва да намираме единствено в Христос, и издига временната сигурност и положението на човека над всичко друго.


Вярват ли наистина учителите на просперитетното евангелие  на теологията, която проповядват, или вършат това само заради парите и славата?


Кости Хин:
Тук могат да ни помогнат думите от 2 Тимотей 3:13. Павел говори за „нечестиви човеци и измамници”, които „ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени”. Бих казал, че тук ги има и двете неща. Мнозина следват теологията на просперитета, защото те самите искрено й вярват – аз самият бях един от тях. Други искат само да ограбят хората, за да задоволят собствената си алчност (2 Петрово 2:3). Но също така често съм бил свидетел и на това, че се вършеха и се казваха неща, които очевидно бяха погрешни и ние всички знаехме това. Впоследствие такива моменти  обикновено се оправдаваха по манипулативен начин.


Как реагираха на избрания от Вас нов път членовете на Вашето семейство, които останаха в движението на просперитетното евангелие?


Кости Хин:
Някои много ми се разгневиха. Някои ме заплашваха. Други оттогава ме отбягват. Но има и неколцина, които също започнаха да се отскубват от тази система на вярвания, а има дори и такива, които се радват на истината, макар и тайно. Както в повечето семейства това е смесица от победи и предизвикателства.


Кое смятате, че е най-голямото предизвикателство за евангелските църкви днес?


Кости Хин:
Обновлението трябва да дойде на амвоните. Нужно ни е ново поколение проповедници, които да прокламират Божието Слово от всеки амвон към всички слушатели, без да се извиняват за това. Има толкова много хладки проповедници, които постоянно се опитват да се харесат на хората и винаги, при всяка тема, избират „златната среда”. Почти никой не иска да се хване здраво за нещо „догматично”. Страхуват се да платят цена за това, че прокламират истината. Препоръчвам им или да се молят за свята, мъжествена смелост, каквато е притежавал например Джон Нокс (John Knox), или по-добре само да пишат материали (книги, статии, бел.прев.) и да се опитват да подпомогнат църквата встрани от амвона.


На кои учения трябва да наблегне църквата в борбата срещу теологията на просперитета?


Кости Хин:
Преди да отговоря на този въпрос, ще кажа, че е важно човек да принадлежи към църква, в която се набляга на тълкувателната проповед, тоест разясняване на Библията стих по стих, защото точно това ни води до най-важните доктрини, които ни въоръжават с истината. Важно е доктрината да обхваща характеристиките на Бога, тъй като това ще постави разбирането ни за Него на нивото, на което то трябва да бъде. Това ще предпази хората от принизяването на Бога, така както го прави теологията на просперитета. Също толкова съществена е и доктрината за Христос, защото тя разкрива спасението чрез Христос и предпазва хората от това, важни истини да се представят погрешно. Доктрината за безпогрешността, авторитета и достатъчността на Писанието дава на хората увереността, че те не се нуждаят от друго „слово” от Господа, тъй като Божието Слово вече им е дадено (2 Тимотей 3:16-17). Други специални теми в конфронтацията с теологията на просперитета са освен това и едно чисто учение за парите и настойничеството, за изцелението и страданията, както и за квалификацията на църковни ръководители, на които може да се вярва.


Вие работите като учител и в
Reformanda. Разкажете ни нещо за целите на това служение.


Кости Хин:
Reformanda я има, тъй като църквата се нуждае от задълбочено учение. В това наименование намира отзвук едно важно убеждение на протестантската Реформация, че църквата трябва да бъде именно sеmper reformanda, тоест една постоянно реформираща се църква в съответствие с Божието Слово. Ние сме една група от пастори и ръководители, които много силно желаят да екипират църквата със задълбочена доктрина. За известно време нашите лични разговори и убеждения се развиха дотам да създадем общ проект за служение, и така се роди Reformanda. Задачата ми като учител е да разработвам съдържания за нашата интернет платформа, която да екипира вярващите с истините на Божието Слово. Плановете ни за в бъдеще са да предлагаме видео материали за обучение и да провеждаме и каним на годишни конференции.

Превод: Ваня Ямалиева

Източник:  https://www.facebook.com/notes/vania-jamalieva/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/2844662705556673/понеделник, 30 декември 2019 г.

КОСТИ ХИН РАЗКАЗВА "ОТ 40 ГОДИНИ ЧИЧО МИ СИСТЕМНО ИЗПОЛЗВА БЕДНИТЕ СТРАНИ"


Кости Хин разказва
„От 40 години чичо ми системно използва бедните страни”Преди около две години Кости Хин, племенник на просперитетния евангелист Бени Хин, заговори за раздялата си с луксозната семейна фирма. Сега той продължава разказа си в книга и разкрива как Бени Хин целенасочено е използвал бедните страни.

Милиони бедни хора по целия свят са били експлоатирани от семейство Хин, разказва Кости Хин. В детството на Бени баща му не е вярвал, че от сина му ще „излезе нещо”. Стремежът на Бени към благосъстояние можел между другото да се обясни и с това, че той искал „да натрие носа на баща си”.


Кости пише: „Дядо ми казваше, че Бени няма да „го” постигне (благосъстоянието, бел.прев.) Това подтискаше младото му сърце. До днес чичо ми Бени показа, че думите на баща му са го наранили.”

Арабинът Бени Хин – рожденото му име е Туфик Бенедиктус Хин – се изселва от Близкия изток в САЩ. Открива Исус Христос, става пастор и след това започва да проповядва евангелието на просперитета. Братята му се присъединяват към служението и по-късно дори баща му бива назначен в семейната фирма.

Луксозни апартаменти в хотели и частни шофьори на Ролс-Ройсове...


Накрая и Кости Хин е назначен при чичо си, става негов личен асистент при пътуванията му и взема участие в изцерителните богослужения. „Луксът беше изключителен. Все едно пътувах с цар Соломон. Има заможни хора, които притежават много пари, но не живеят разточително; но има и заможни хора, които притежават много пари и знаят как да превърнат разточителните новости в нормалност. Ние бяхме от вторите.”


Кости е работил две години за Бени Хин. Към аранжировките при пътуванията им по това време между другото са спадали и тези:

· Пътешествия със самолет Gulfstream IV (средногодишни разходи по поддръжка: 36 млн.долара) (Виж https://en.wikipedia.org/wiki/Gulfstream_IV, бел.прев.)
·      Кралски апартамент в „Burj Al Arab” в Дубай (25 000 долара на нощ)
·  Нощувки в „Тhe Grand Resort Lagonissi” в Гърция, „Lanesborough Hotel” в Лондон,„Mandarin Orient” в Мумбай, „Ritz-Carlton” в Париж и Калифорния и т.н.
·  Шопинг разходки в „ Harrods” в Лондон, в Rodeo Drive в „Beverly Hills”, залагания на рулетка в Монако и т.н.
·      Къща на частен плаж в Хавай
·      Шофьори на автомобили Bentley, Rolls-Royce, Mercedes Benz, Range Rover и Maserati.
·      Дрехи от Versace, Salvatore Ferragamo, Gucci и Bijan.
·      Аксесоари от Louis Viutton, Prada, Breitling, Chanel, Hermes и D&G.

... заплащани от измамени бедняциВсичко това е било заплащано от даренията на отчаяни бедни хора. Надявали се и вярвали, че те самите един ден ще могат да имат този стил на живот, ако дадат парите си на Бени Хин. Кости Хин казва: „Сърцераздирателно е, че някои от тези дарители се надяваха да видят увеличение на надницата си само с 50 цента като Божие благословение за това, че са посяли семето си при Бени.”


Кости Хин разказва как с течение на времето съвестта му проработила. „От 40 години чичо ми системно използва бедните страни, за да забогатее. А сега и други членове на семейството ни тръгват по неговите стъпки. Позволете ми за един момент да бъда до болка откровен: За повечето от членовете на нашето семейство може да е доста мъчително да носиш фамилията Хин. Мнозина от семейството ни биха предпочели да са неизвестни, прилежни и честни хора, които да умрат неизвестни и вместо това да са служили през целия си живот на Бога.”

ЗАЩО И АЗ ВЯРВАХ В ЕВАНГЕЛИЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА КАКТО КЕНЕТ КОУПЛАНД, КОСТИ ХИНЗащо и аз вярвах в евангелието на просперитета както Кенет Коупланд        

Кости
Хин

             

Ако още не сте гледали видеото, заснето във Fort Worth,Тексас, в което телеевангелистът Кенет Коупланд се опитва да отговори на въпроси за своя частен самолет и  за евангелието на просперитета в рядко и неочаквано интервю с Лиза Гереро от новинарския канал
Inside Edition (https://youtu.be/9LtF34MrsfI), направете го! То е зашеметяващо и важно.


Трудно е да се намериш насаме с проповедниците на просперитета. Знам това, тъй като аз самият бях един от тях и работех с един от тях – с чичо ми Бени Хин.

Но тази упорита репортерка по някакъв начин успя да премине през охраната и даде на хората представа как се държат и говорят проповедниците на просперитета, когато не са готови да отговорят на трудни въпроси.


След като Гереро
конфронтира Коупланд с въпроса за навика му да лети на частни самолети, тя предложи на 82-годишния си събеседник  да си поеме дъх и да събере мислите си. Но Коупланд не се възползва от това милостиво предложение. Надвесен на вратата на Cadillac Escalade, той бързо се окопити и обясни защо му трябват няколко частни реактивни самолета, за да проповядва ефективно евангелието, и как начинът на живот на милиардера е просто част от проспериращия план на Бог за онези, които вярват в Него!

Необичайните изявления на Коупланд и снизходителните му пояснения не направиха нищо друго, освен да представят изкривено истинското християнско евангелие. Освен това интервюто послужи като отрезвяващо напомняне за това, колко зле проповедниците на просперитета представят християнското служение и верните Христови служители.
Как  проповедниците на просперитета си вярват, че вършат Божието дело?

Аз израснах с евангелието на просперитета. Живях го, вярвах го и инвестирах пари в него. Семейството ми, начело с чичо Бени, бяха в центъра му, докато в крайна сметка очите ми се отвориха за експлоатацията и злоупотребите в него. Няма да говоря за всички, но мога да посоча няколко съображения, защо е лесно да се вярва на това учение.

1. То ни направи богати


Животът в евангелието на просперитета е добрият живот. Не, ще ида по-далеч. Това е
великолепният живот. Поне на повърхността. Нашите къщи струваха много милиони долари  и се намираха в най-добрите части на страната. Годишните ни заплати бяха повече, отколкото някои хора получават през живота си. Карах BMW, Hummer (H2), Ferrari F430, Mercedes-Benz SL500. За обичайния ни седмичен доход от дарения в нашите служения, т.е. едва за три дни работа, бихме могли лесно да направим 100 000 долара чисто. След като се върнехме вкъщи и пуснехме видео кадри онлайн или по телевизията, можехме да събираме дарения от хората, за да „подкрепят евангелската ни работа“. Беше лесно без никакви усилия да съберем стотици хиляди долари. Лесно е да вярваш на нещо, което ти носи пари в банката, дори с това да потвърждаваш резервацията си в ада поради измама на бедните и болните.

2. То ни даде власт


Семейството ни имаше бодигардове с няколко нива на сигурност и всичко, което заповядвахме на някого да направи, се изпълняваше. Представете си шефа на мафията, който щраква с пръсти и платеният наемник само кимва, без да каже и дума. Така  изглежда животът на трона на евангелието на просперитета. Пътуванията, гостоприемният прием, йерархията на подчинените, всеобщото внимание, скандалната известност,
перченето и способността да се контролират десетки хиляди хора по време на служба са все причини, поради които евангелието на просперитета примамва проповедници да продават душата си. 3. То ни направи известни 

Защото, каквото парите не могат да дадат и властта не може да удовлетвори, известността и именитостта го правят, идващи от това, че си световна сила. Евангелието на просперитета ни направи известни по целия свят, а това е много приятно чувство. От бедните имигранти до царете и президентите, които искат присъствието на семейство Хин в дома им, евангелието на просперитета прави за егото това, което нещо друго тук на земята трудно би могло да направи. То великолепно ти внушава фалшивата мисъл, че си изключителна личност, докато всъщност си най-обикновен мошеник, който е намерил начин да пробута стоката си на отчаяни купувачи.

Има обаче още един пъзел в евангелието на просперитета. Може да предположите, че всеки човек може да забележи театралните уловки и алчните схеми на проповедник на просперитета като Коупланд от километър. И все пак, всяка година стотици милиони хора по света лоялно предават своите банкови спестявания (и може би и душите си) на проповедниците на просперитета с надеждата, че по този начин Бог ще им даде здраве и богатство. Цялата тази експлоатация ни води до един много тревожен въпрос:

Защо хората вярват в евангелието на просперитета?

На първо място, то е много привлекателно отвън – трябва просто да игнорираш факта, че е безбожна "ерес". Откровено казано, някъде дълбоко в човешката природа има нещо, което иска да вярва, че евангелието на просперитета е вярно – или поне че благословенията, които обещава, са истински.

Богатите проповедници като Коупланд, Крефло Долар, Джоел Остийн, Паула Уайт и чичо ми живеят в скъпи имения като рок звезди, карат луксозни коли, летят с частни самолети – и    правят всичко това, като използват даренията, получени от техните верни последователи.

Нека бъдем честни: просперитетът привлича!

Тази изопачена версия на християнството обещава, че Исус ще ви направи здрави, успешни и щастливи. Съкрушаващата реалност на евангелието на просперитета е, че когато достигнеш върха на пирамидата, ти си оставаш, както и  преди – празен. Много проповедници прекарват по-голяма част от своето служение, експлоатирайки последователите си, за да получат това, което искат. Но десетилетия по-късно горчиво ще плачат, осъзнавайки, че е дошло време да срещнат съдбата си.

Без значение в какво вярвате, вие трябва да разберете, че проповедниците на просперитета, които експлоатират бедните и имат за мишена болните хора в страните от Третия свят, ги очаква ужасна участ в идния живот, ако те не поправят нещата в този.

_______________

Кости Хин – пастор на Библейската църквa Redeemer в  Gilbert, Аризона и бивш пропагандатор на евангелието на просперитета. Той е племенник на световно известния проповедник на просперитета Бени Хин и автор на книгата 
God, Greed, and the (Prosperity) Gospel /"Бог, Алчност и Евангелието (на просперитета)“/.Превод от руски: Татяна Иванова