вторник, 30 април 2019 г.

ПРАЗНАТА ГРОБНИЦА, Рангел Младенов

ПРАЗНАТА ГРОБНИЦА

Рангел МладеновТялото на Исус е свалено от кръста, увито в плащеница, покрита с приблизително 45 кг. напоени със смола ароматни билки, и положено в гробница (Йн. 19:38-40). Гробницата е била издялана в скала (Ефсебий от Цезария, 'Теофания') и очевидно е имала само едно отделение. Входът на гробницата е бил затворен с огромен камък, претъркулнат отпред по леко наклонен улей (Хенри Холоман, 'Преглед на пост-възкресенските появявания на нашия Господ'). Според някои изследвания той е тежал между 1.5 и 2 тона (виж Марк 16:3,4).
Пред гробницата е била поставена специална стража от римски войници (Мат. 27:65,66). Военната дисциплина на римляните е била изключително сурова. Жестоко телесно наказание и дори смърт очаквали всеки, който напусне или заспи на поста си (Хенри Холоман, 'Преглед на пост-възкресенските появявания на нашия Господ'). В Неделя сутрин камъкът е намерен отместен, тялото - изчезнало, а плащеницата - все още на място (Мат. 28:1-6, Марк 16:1-6, Лука 24:1-3, Йн. 20:1-11). Какво е станало?
Някои казват, че приятелите на Христос са откраднали тялото. Това означава, че или една от жените е омайвала с приказките си стражата, докато другите две са отместили двутонния камък и на пръсти са се измъкнали с тялото, или пък Петър (който малко преди това се е отрекъл от Исус) и Тома (който се е съмнявал във всичко) са надвили стражата, откраднали са тялото и са изфабрикували един мит. След като са го изнесли и скрили някъде, през следващите няколко десетилетия всичките ученици са търпели подигравки, мъчения и са завършили с жестока смърт, заради собствената си лъжа!
Тези теории трудно биха могли да бъдат приети за достоверни. Стражата е била прекалено силна, камъкът - прекалено тежък, а учениците - все още обезсърчени и уплашени, за да предприемат подобно начинание.
Други казват, че враговете на Христос са откраднали тялото. Но ако тялото се е намирало у римляните или у юдеите, те биха го изложили на показ и това щеше да бъде краят на християнството. Те обаче не го правят и християнството просъществува и до днес.
Има и трета теория - за „припадъка”. Според нея Исус не е умрял, а само е изгубил съзнание. Но нека припомним, че смърт чрез разпъване означава: жажда, треска, тетанус, подуване на артериите, гангренясване на отворените рани след жестокото бичуване, непоносимо мъчение на спазмите от задушаване. А теорията предлага просто опитните римски екзекутори да са се заблудили, че Исус е мъртъв. След три дни в гроба без храна и лекарства, накрая се съживил от хладния въздух. Тогава, според тази теория, той се измъкнал от 45-килограмовата плащеница, с която бил плътно увит, отместил камъка с прободените си ръце, стреснал стражата, извървял километри с наранените си крака и убедил учениците, че е възкръснал от мъртвите. По-трудно е да се повярва на това, отколкото на самото възкресение.
Но ако Исус е мъртъв, тогава къде е тялото? Всичко, с което разполагаме, е една празна гробница.
Появите на възкръсналия Христос.
Има сведения, че в продължение на 40 дни след смъртта му хора са виждали Христос жив. Някои твърдят, че това са били халюцинации, но дали е така? Какво сочат доказателствата?
Само отделен тип чувствителни хора с въображение могат да получават подобни психически изживявания. Въпреки това, една жена, един упорит бирник, няколко рибари и отделно над 500 души намиращи се на едно място твърдят, че са го видели. Халюцинациите са много индивидуални. Тогава как може над 500 души да са видели едно и също нещо, по едно и също време и на едно и също място?
Още два факта оборват идеята за халюцинациите. Подобни въображаеми видения обикновено са за очаквани събития; но след смъртта на Христос на кръста учениците са били обезсърчени. Освен това психическите явления обикновено са циклични, а тези появи не следват никакъв определен модел (Андерсън, 'Свидетелства за възкресението').
Опитите да се отрекат появите се натъкват на стена от факти, а фактите сочат към едно заключение:
Христос е възкръснал!
Тялото на Исус Христос било ли е откраднато от гробницата Му?
Няма спор по въпроса, че гробницата на Исус Христос е била мистериозно празна. Както Пол Алтхос е казал, посланието на възкресението "не би могло да просъществува в Йерусалим и един ден, дори един час, ако празната гробница не бе неоспорим факт… Д-р Крейг отбелязва, че "конфликти (относно историята за празния гроб) не са се появили никъде, дори в еврейските полемики."
Един единствен от скептиците (д-р Джон Доминик Кросан) погрешно твърди, че римският закон автоматично е забранявал Исус да бъде погребан и че Той вероятно е бил хвърлен анонимно в общ гроб. Това твърдение е несъстоятелно. Реймънд Браун е доказал, че римската политика относно погребенията варирала според обстоятелствата и е позволявала лични погребения на някои от разпънатите на кръст. Подобна версия противоречи също и на протестите на евреите, че тялото е било преместено от гробницата. Освен това Евангелията не биха могли така успешно да измислят и конкретно да назоват като собственик на гробницата Йосиф от Ариматея - член на еврейския Синедрион (Марк 15:43). Ако Евангелията лъжеха по този въпрос, те не биха могли да устоят на бърза корекция и на насмешка от страна на евреите.
Какви са реакциите на съмняващите се в Христовото възкресение? Някои скептици твърдят, че някой сигурно е откраднал тялото на Исус от гробницата и това е довело до историите за чудотворното възкресение. Възможно ли е това твърдение?
ЕВРЕИТЕ И РИМЛЯНИТЕ
Нито еврейските, нито римските водачи, които са охранявали гробницата (Мат. 27:62 и сл.) биха взели тялото. Напротив, и едните, и другите са имали достатъчно причини да покажат публично тялото, за да унижат учениците и да убият в зародиш тяхното движение. И тъй като събитието, за което става въпрос, е станало точно в Йерусалим, то е било напълно във властта им да покажат тялото, ако то е съществувало. Но за техен ужас такова тяло не било представено. Ако евреите са имали тялото, те биха го докарали в деня на Петдесятница когато цял Йерусалим бил обърнат с главата надолу от проповедта на Петър за възкресението на Христос.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ХРИСТОС
Съвсем неприемливо е че последователите на Исус са могли да преместят тялото при наличието на римска стража, която охранявала гробницата и при тежък камък, затискащ входа. И те едва ли биха измислили историята за спящата стража в Матей 28:11 и сл. Тази история би послужила само като оправдание при положение, че охраната е била будна.
Защо учениците, или който е да е друг, биха рискували своя живот, крадейки тялото на Исус? От библейските сведения знаем, че учениците били уплашени, обезкуражени и обезсърчени. Единственият им мотив би бил да измамят. Но всичко, което четем за тези мъже посочва, че те са били добри и честни. Как биха могли да продължат останалата част от живота си и ежедневно да проповядват, че Исус е възкръснал от смъртта и да знаят, че всичко това е тяхна лъжа? Биха ли се жертвали и страдали за нещо, за което знаели, че било измама?
Би било съвсем глупаво да се скрие тялото и да се измисли възкресението. Последствията от тяхната лоялност към Исус включвали жесток бой, затвор и дори смърт. Нито един разумен човек не би избрал тези последствия заради нещо, за което знае, че е лъжа. При такъв натиск лъжците признават своите лъжи и предават своите кохорти.
Експлозивният растеж на Църквата е силно свидетелство за възкресението на Исус. От значение е, че не властните, а обикновените хора, обременени с всякакви удари срещу себе си (І Кор. 1:26 и сл.) са били тези, чието послание за възкресението миролюбиво е трансформирало римската империя. Кой би някога предсказал такъв "невъзможен" подвиг? И все пак точно това се е случило!
Това, че християнството е излязло от средите на юдеизма е още едно доказателство за Христовото възкресение. Известният археолог Уилиям Ф. Олбрайт забелязва: "По мое мнение всяка книга от Новия Завет е била написана от покръстен евреин между 40-те и 80-те години на първи век от н.е." Еврейското предубеждение към Исус е било масово. Какво друго би накарало евреите да приемат един срамно увиснал на дърво (Гал. 3:13) "престъпник" за техния обещан Месия, когато са копнеели за военен освободител? Какво друго би накарало евреите да нарушат своето монотеистично убеждение и да почитат Исус като Божият Син (Йоан 1:18) или да сменят своя ден на богослужение от събота на неделя (Деян. 20:7)? Един измислен мит би бил безсилен да отхвърли такива надежди и традиции.
"Исус бил толкова различен от това, което всички евреи очаквали да бъде Давидовия син, че дори собствените Му ученици считали за почти невъзможно да свържат идеята за Месията с Него" – Милър Бъроус
ДРУГИТЕ АПОСТОЛИ
Другите апостоли също преодолели страха и смело преминали през страдания, затвор и дори смърт, когато провъзгласявали в познатия тогава свят добрата вест за възкръсналия Христос. Мислимо ли е, че тези хора с желание биха дали живота си за някаква лъжа? "Всеки от учениците, с изключение на Йоан, е умрял от мъченическа смърт…защото те упорито се държали за това, което вярвали и което твърдели", отбелязва изследователят Джош Макдауъл.
За разлика от други, които са умрели в името на една недоказуема надежда отвъд смъртта (напр. мистиците, които търсят прераждане, или мюсюлманските бойци, очакващи награда от Алах), учениците на Исус са живели и умрели в името на исторически доказуемото твърдение за празния гроб и че Той е бил видян жив отново.
Ученият-правист д-р Саймън Грийнлииф, основател на Харвардския Юридически Университет, отбелязва:
"Пропагандирайки тази нова вяра, дори и по най-безобидния и най-миролюбив начин, ранните християни са срещали презрение, противопоставяне…и жестока смърт. И все пак, те настървено проповядвали тази вяра и всички трудности и неудобства посрещали смело и дори с радост. След като един след друг били мъченически убивани, останалите все още живи продължавали още по-енергично и решително…Военните хроники едва ли могат да покажат пример на такова героично постоянство, търпение и непресъхваща смелост…Ако са били измамени в това, което разпространявали, имало е достатъчно силни човешки мотиви, които да доведат до разкриването и признаването на грешката. В резултат на тези разсъждения е ясно, че това са били добри и честни мъже, които свидетелствали за това, което внимателно били наблюдавали и за което знаели, че било истина.
Д-р Грийнлииф е считан за един от най-големите умове в законодателството на САЩ. Той е бил един от откритите противници на християнството, който се е опитал да намери доказателства, отхвърлящи божествеността на Христос. В крайна сметка той стигнал до заключението, че възкресението на Христос е истина и "няма разумно основание за съмнение." Грийнлииф станал християнин след като самостоятелно и прецизно изследвал свидетелствата за християнството. Мнозина изтъкнати прависти са съгласни с Грийнлииф, че ако делото по смъртта и възкресението на Христос се отнесе за разглеждане в съда, то без съмнение ще бъде спечелено. Твърденията са много добре представени и потвърдени от независими и сходни доказателства.
Свидетелството на апостолите (Лука 24:48, Деян. 2:32, 3:15, 10:41, 4:33, 13:30,31, 1 Кор. 15:6) е достоверно доказателство, защото 11 от 12-те са умрели като мъченици, в името на вярата си, в това, че Той наистина е възкръснал – те подпечатаха свидетелството си със собствената си кръв! Ако Исус не беше възкръснал, учениците Му непременно щяха да знаят това и не биха дали живота си за една лъжа. Петър заявява, че те не свидетелстват за някакви си измислени басни (2 Пет. 1:16), което показва, че те са правили разлика между мит и истина!
В тази връзка Пол Литъл пита: „Тези мъже, които предизвикват промяна в нравствената структура на обществото, ненадминати лъжци ли са или заблудени безумци. Две възможности, в които е по – трудно да повярваш, отколкото във факта на възкресението”!
Майкъл Грийн, ректор на колежа „Свети Йоан” в Нотингам пък, казва: „Възкресението е убеждението, което превръща съкрушените последователи на един разпънат Равин в смели свидетели и мъченици на Ранната Църква. Можете да ги затворите, да ги преследвате, да ги убиете, но не можете да ги накарате да се отрекат от убеждението си, че „на третия ден Той възкръсна”!
Хората биха умрели за нещо, което вярват, че е истина, но никой не би умрял за нещо, което знае, че е лъжа!
В тази връзка Джон Мейсъл в книгата си „Бог ли е Исус” казва:
„Какво биха спечелили учениците, съчинявайки историята за Христовото възкресение? Престиж? Богатство? Власт? Обществено положение? Нека ви разкажа какво спечелиха те. Всички, освен един, умряха от мъченическа смърт. Някои бяха обезглавени. Някои бяха разпънати на кръст. Някои бяха убити с камъни или пребити до смърт, защото твърдяха, че Исус е жив и дава прощение на греховете и вечен живот. Ето списъка на това, което единадесетте апостоли и първи християнски водачи спечелиха, като поддържаха твърдението, че Христос е възкръснал:
Андрей - разпънат на кръст
Варнава - убит с камъни от юдеите
Вартоломей - пребит до смърт с тояги
Яков, Исусовия брат - убит с камъни
Малкият Яков - хвърлен от кулата на храма и пребит
Йоан - естествена смърт
Юда - разпънат на кръст
Лука - обесен на една маслина
Марк - влачен за краката по улиците и после изгорен жив
Матия - пребит с камъни и обезглавен.
Матей - убит с меч.
Павел - обезглавен
Петър - бичуван и разпънат с главата надолу
Филип - бичуван и разпънат
Симон - разпънат
Тома - пронизан с копие
Яков, син на Заведей - убит с меч
Тадей - убит със стрели
Ако тази история за възкресението беше лъжа, те щя¬ха да знаят, че е лъжа. За тях да живеят с тази лъжа е определено несъстоятелно, имайки предвид това, което знаем за техния нравствен живот”
По отношение на празният гроб Артър Ремзи пише: „Празният гроб е твърде прочут за да бъде отречен”, а Пол Алтхаус твърди, че „за възкресението не би могло да се говори в Ерусалим за един – единствен ден за един час дори, ако празният гроб не е бил установен факт, признат от всички”, а пък Пол Майр заключава, че: „До сега не са открити доказателства в литературните източници, епиграфията и археологията, които биха опровергали това твърдение (че гроба е празен)”
Д-р Саймън Грийнлийф, един от най – големите юридически умове на САЩ, професор по право в Харвардският университет, заключава, че „възкресението на Христос е едно от историческите събития, обосновани най – добре съгласно законите на юридическото доказателство, прилагани в съда”, а лорд Дарлинг, бивш министър на правосъдието на Англия, след като разглежда доказателствата за възкресението от юридическа гледна точка, заявява:
„Съществуват толкова поразителни доказателства, свързани с факти и с обстоятелства, че никой разумен съд в света не може да постанови друга присъда, освен тази, че историята на възкресението Е истина”!
В тази връзка Джош Макдауел казва: „Факта, че е невъзможно да се обори и опровергае християнството се дължи на една много проста причина – неспособността да се обясни едно събитие от историята – възкресението на Исус Христос”!
Джон Кейпли, професор в Кеймбриджкия университет, издигнал се до най – високата степен на съдийство в Англия и признат за един от най – големите капацитети по право в британската история, заявява: „Много добре зная какво е доказателство, и ви казвам, че такова доказателство като това за възкресението на Исус не се е опровергало никога до сега”.
Професор Томас Арнолд, ректор на университета в Ръгби, завеждащ катедра по съвременна история в Оксфордският университет и автор на „История на Рим”, е добре запознат с методите за оценяване на доказателствата, които определят историческият факт. По повод на възкресението на Исус, той казва:
„В продължение на много години съм изучавал историята на древните времена за да проверявам и претеглям достоверността на онези, които са писали за тях и не познавам нито един факт в историята на човечеството, който да е доказан чрез по – добри и по – пълни доказателства от всякакъв вид, както великото знамение, което Бог ни е дал чрез Исус Христос, Който умря и възкръсна от мъртвите”.
Историята познава много велики учени, които след внимателна преценка на доказателствата за възкресението са повярвали и все още вярват, че Исус е жив. След като проучва доказателствата за възкресението, дадени от авторите на евангелията, покойният Саймън Грийнлийф, авторитет по юриспруденция в Харвардския юридически факултет, прави следното заключение:
"Невъзможно е те да са съумели така упорито да защитават верността на разказа си, ако Исус действително не е възкръснал от мъртвите и ако не са знаели това със същата сигурност, с която са знаели и всеки друг факт."
Джон Сингълтън Копли, признат за един от най-великите прависти в британската история, казва: "Добре знам какво значи свидетелство; и ви казвам, че свидетелства като тези за възкресението са непробиваеми."


Източник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837586472059&set=a.1146758401789&type=3&theater

неделя, 17 март 2019 г.

НОВОРОЖДЕНИЕТО, Джон Бънян

Хората, които вярват в Исус Христос за да Го приемат, вече са родени за това. Не се казва, че те трябва да бъдат родени чрез това, а че те са родени от Бога, преди да получат Бог и вечното спасение.
"Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство."
Който не е роден от Бога, не може дори да го зърне: ако някой влезе в царството, той няма да го види, преди да се роди от Бога. Ако му е дадено евангелието, той няма да го приеме, преди да бъде новороден; вярата е само следствие от новорождението, не от кръв, не от мъжка похот, а от Бога.
Първо, ще опиша нагледно това. Както едно дете, което преди да се роди в света е в мрачната тъмница на майчината утроба, така и Божието дете, преди да се новороди, живее в тъмницата на греха и не вижда нищо от Божието царство преди своето новорождение; така и всяка една душа преминава своя си път в плътското състояние, преди да се роди отново.
Второ, както рождението свише е подобно на излизането на детето от майчината утроба, така е и подобно на възкресението от гроба, защото за да се родиш отново, трябва да си възкресен от гроба на греха: "Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос."
Човек трябва да бъде възкресен от гроба на греха, за да бъде заченат и роден и Христос е пример за това: Той е Първородният от мъртвите. Именно Неговото възкресение е като нашето новорождение. Ако сте новородени и търсите горното, тогава ще видите приликата между възкресението на Христос и новорождението, което е възстановяване от този тъмен свят и преминаване от това царство на тъмнината в Царството на Възлюбения Му Син, Който ни даде нов живот; както новорождението е подобно на Неговото раждане от утробата на Неговата Майка, така и този, който е роден от Бога, е роден от силата на Божия Дух.


~~~Джон Бънян, откъс от "Прощальная проповедь"
Източник:  https://www.proza.ru/2013/02/15/676?fbclid=IwAR1e3E1SHYl0b8Hc9uiTSMf6bBNnQyevCAM8j3Qxfjpuwnkg28fPCyukulI

Превод: Т. Иванова

понеделник, 15 октомври 2018 г.

КАКВО Е ЕВАНГЕЛИЕ?, Дж. У. Робинс

КАКВО Е ЕВАНГЕЛИЕ?
 Дж. У. Робинс, 1988

Има повече от две хиляди организации през 1988г - времето на написването на тази статия, претендиращи да са християнски. Но тези организации, да не говорим за отделните хора, които ги съставят, се различават твърде много.

Например, в историята на Църквата както Римо-католическата църква, така и пуританите са твърдяли, че са християни. И все пак някой ще отрече за римокатолицизма с почитането на светиите; с поклонението си към Мария; с използването на изображения, броеници и разпятия; със свещеническата сложна йерархия; със сложните, ритуални ослепителни одежди - че е различна религия от иконоборческото пуританство? Тогава, коя от тях е християнска?

Днес контрастът е еднакво забележим, ако не толкова очевиден както през седемнадесети век. Има малки групи хора, които все още изповядват вярата на протестантските реформатори и на пуританите. Те вярват, че само Библията е Божието Слово и че следователно тя е абсолютно непогрешима; че Исус Христос е истинска Личност в човешката история подобно на Джордж Вашингтон или Ейбрахам Линкълн; че Той е Бог, Който се въплоти, роден от девицата Мария; че бе разпнат за греховете на Своя народ, възкръснал на третия ден от мъртвите, възнесъл се на небето, откъдето ще се върне, за да съди живите и мъртвите. Те вярват, че Христос умря за да спаси Своите хора, само и единствено тях, и че понеже Той  е Всемогъщ действително ги е спасил от греха и от ада. Те вярват, че грешниците получават правото да стоят пред Бога само въз основа на вменената им праведност на Христос, а не въз основа на извършеното от тях самите, не поради това, което Бог е направил в техния живот, както и не по причина на някакъв религиозен опит, който те са могли да имат, но единствено поради, което Христос извърши на земята преди две хиляди години.

В контраст с тези няколко наследници на протестантската реформация,  има не само 800 –милиона членове на римско-католическа църква, но и големи протестантски деноминации, които отхвърлиха Реформацията с нейните кънтящи твърдения „Само Писанието“ като източник на Истина, „Само чрез вяра“ като инструмент на оправданието пред Бога, „ Само по благодат“, а не по човешки заслуги като причина за спасението на човека и „Само Христос“ като Извършител на това спасение. Има и групи като църквата на мормоните, която претендира за християнство; „Църква на Обединението“, която твърди, че е християнска, „Християнска наука“ и т.н. безкрай. В двайсети век съществуват хиляди различни групи, които твърдят, че са християнски. Какво тогава, в цялата тази обърканост, е християнство?

Объркването, което поразява религиозния свят не се ограничава само до смисъла на думата християнин. Самото Евангелие, с което всички, наричащи себе си християни трябва да се съгласят, поради различните човешки мнения е станало толкова объркано, че думата Евангелие е почти безмислено. Древната Вавилонска кула е заменена с радио и телевизионни кули, докато десетки религиозни лидери всеки ден преподават своите версии на евангелие по ефира.

Пат Робъртсън, както и много други религиозни лидери в Америка, се наричат "евангелисти". Думата има своите корени в гръцкия Нов Завет, където Евангелието се нарича euaggelion, т.е. "Добра новина". По време на протестантската реформация през шестнадесети век думата "Евангелие" се прилага към реформаторите; защото те вярвали и проповядвали Благовестието, Евангелието, че Христос придоби спасение за Своя народ, че хората не трябва и не могат да получат спасение чрез собствените си дела и преживявания, и че това благовестие – това Евангелие се намира само в Библията. Думата "евангелски" първоначално е означавала две неща: (1) че Библията, а не църковните водачи, нито свещенослужителите, нито човешкият опит е единственият източник на истината; и (2) че грешникът е получил правото да застане пред Бога само чрез правдата на Христос, която му се вменява чрез вяра в Личността и Делото на Христос. Тези идеи са изразени в двата лозунга: sola Scriptura, "Само Писанието" и sola fide, "Само чрез вяра".

Днес обаче има голямо объркване относно какво е Евангелие и какво означава "евангелски", както и объркване за това, кой е християнин. Поради това объркване, мнозина, които се наричат евангелски християни, всъщност не вярват в Евангелието. Може би за да се разреши това объркване, най-добре би било като се изброят основните популярни религиозни идеи, които не са Евангелието.

Лъжеевангелие или какво не е Евангелие

Евангелието не е "Трябва да се родиш отново".

Евангелието не е "Трябва да се изпълниш със Святия Дух".

Евангелието не е "Трябва да се кръстиш със Светия Дух."

Евангелието не е: "Трябва да говориш на езици."

Евангелието не е: "Ти си способен да вършиш чудеса".

Евангелието не е: "Пусни Исус в сърцето си."

Евангелието не е: "Трябва да имаш лични взаимоотношения (или опит или "среща") с Христос."

Евангелието не е: "Покай се".

Евангелието не е: "Очаквай чудо".

Евангелието не е: "Позволи на Исус да седне на престола в твоето сърце."

Евангелието не е: "Исус ни даде пример, за да Го следваме към небето".

Евангелието не е: "Довери се на Исус".

Евангелието не е: "Остави всичко и го предостави на Бога".

Евангелието не е: "Приближи се към Бога".

Евангелието не е: "Христос умря за всички хора без изключение и Той желае спасението на всички хора без изключение".

Евангелието не е: "Вземи решение в полза на Христос".

Евангелието не е: "Християните трябва да сме царе на земята".

Евангелието не е: "Направи Исус Господ на твоя живот."

Евангелието не е: "Исус ще дойде отново".

Всички тези послания и вероятно още много, които не съм чувал и не съм мислил, се проповядват от американските амвони и телевизионни студия като Евангелие. Няколко от тях са заповеди взети от Писанието. Но нито едно от тях не е Евангелието. Не всичко в Библията е Евангелието. Евангелието е Добра новина.

Евангелието е добра новина от определен вид. То не е добра новина, какво очаква християните на небето. Не е добра новина за това, което Бог може да направи, за да промени живота ти. То не е добра новина за успеха, просперитета, здравето, парите и мощния живот, на които Бог сякаш иска да се насладите. Мнозина, като например Пат Робъртсън , объркват Евангелието с истории за това, което Бог е направил или може да направи в нечий живот. Ще загубите напразно времето си, гледайки книгите и бюлетините на Пат Робъртсън, в търсене на Евангелието на Исус Христос. Вместо това ще намерите многобройни "лични свидетелства" за чудеса, говорене на езици и други невероятни и вълнуващи религиозни преживявания. Нито едно от тези неща не е Евангелието.

Робъртсън и харизматиците правят същата грешка, която направиха седемдесетте ученика, както съобщава Лука в глава 10. Нека повторя историята:

" След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде.“

И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.“

А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата." (Лук. 10:1, 17-20).

.

За разлика от много религиозни хора, които фалшиво твърдят, че могат да извършват божествени чудеса, там имаше седемдесет мъже, които наистина можеха да извършват божествени чудеса. Бог вършеше чудесни неща в живота им. Те имаха власт дори над демоните. Но Исус изрично им каза: "Не се радвайте за това." Христос им даде директна и ясна заповед да не се радват на собствения си духовен опит - опит, който някои днес биха нарекли "евангелието в сила" и "пълното евангелие". Вниманието на учениците било приковано към преживения от тях опит, а не към това, което Бог е направил от вечността и какво щеше да извърши Христос на кръста.Те се радвали на субективните си преживявания. Но Христос им казва да се радват в нещо, което те никога не са изпитвали, нещо, което Бог е направил изцяло извън тях, дори преди да са родени. Той им каза да се радват в учението за избора - че техните имена са записани на небето. Изборът  е непроменим: имената им са записани. Но мнозина, ако не всички, от тези, които днес пропагандират изцелението и чудесата, всъщност отричат ​​учението за избора. Те вярват, че човекът е освободен от Божия контрол. По тази причина те нямат на какво друго да се радват, освен на собствените си преживявания.

Повечето книги, статии, истории, телевизионни програми и проповеди, които се наричат ​​"евангелски", се състоят от малко повече истории за чудесните неща, които Бог прави в живота на тази филмова звезда или в живота на онзи  футболист, и какво може да направи в живота ти... Във всички тези истории няма дори и намек за Евангелието. Невъзможно е да се преувеличи сериозността на това наблюдение. Практически всичко, което се проповядва от амвоните и телевизионните студия на Америка днес, както в консервативните, така и в либералните църкви, не е Евангелието, а изкусен фалшификат, с който биват измамени милиони църковни посетители и членове, както и телевизионни зрители.

Евангелието на Исус Христос

За разлика от почти пълната зависимост на Робъртсън от субективното му религиозно преживяване, апостол Павел ни казва какво е Евангелието в 1 Коринтяни 15 глава:

Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,  чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали.“ 

Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; и че бе погребан; и че биде възкресен на третия ден според Писанията;“ (1Кор. 15:1-4).

Това е Евангелието и това Евангелие се проповядва днес в много малко от така наречените християнски църкви. Вестта, че Христос дойде да живее свят живот и умря за нашите грехове според Писанията, бе погребан и възкресен на третия ден според Писанията.

Поради съвременното религиозно объркване има няколко аспекта на Евангелието на Павел, които изискват изясняване. Първо, Евангелието описва историческото събитие, а не легенда или мит. То не е онова, което Петър нарече "хитроизмислени басни". Когато Павел споменава за Исус Христос, той има предвид истинската историческа Личност, както Джордж Вашингтон или Юлий Цезар. Той не говори за "Христос на преживяванията", когото си представяме. Днес се говори за много  различни "христоси" и "богове". Думите "Исус", "Христос" и "Бог" са станали почти безмислени през двайсети век, както видяхме дотук, и ако човек не каже кой точно "Христос" има предвид, никой, включително самият той, не може да знае. Но апостол Павел прави това. Неговият Христос  е историческа Личност, а не глас или видение, нито сън.

Второ, Евангелието се отнася за миналото, не за настоящето или за бъдещето. То е една завършена история. Евангелието не описва никакво настоящо или бъдещо действие, което Бог или човек би могъл да предприеме. Евангелието е новина за действията, които Бог в Христа извърши преди 2000 години, за да спаси Своя народ, действия, които бяха извършени изцяло извън нашия опит. Точно както всички хора са осъдени от греха на Адам, който беше извършен изцяло извън нас, така и всички избрани от Бога хора са спасени чрез подчинението на Христос до смърт, което е напълно извън техния опит. Точно както Евангелието е история, а не легенда; и както Евангелието говори за миналото, а не за настоящето и за бъдещето, така Евангелието е относно нещо, което Бог е направил, а не нещо, което ние трябва да направим или можем да направим. Христос е Авторът и Завършителят на нашето спасение. Ние не завършваме това, което Той е започнал, понеже Христос каза: „Свърши се!“.

Трето, Евангелието се отнася до това, което Христос извърши за Своя народ: Христос умря "за греховете ни", не за греховете на всички в света, а за греховете на Своя народ. Например, Той не умря за греховете на Юда, понеже Юда отиде в ада. Ако Христос е умрял за греховете на Юда, защо Юда е изпратен в ада? Дали заради неверието му и неспособността му да "пусне Исус в сърцето си"? Но неверието и неспособността да „приеме“  Христос, разбира се, са грехове, а Христос, според това лъжливо, но популярно Евангелие, умря за всичките грехове на Юда. Така че въпросът остава без отговор: Ако Христос умря за всички хора, защо някои хора са наказани в ада?

Писанието учи, че Христос не е умрял за всички хора без изключение. Той дойде на земята, за да спаси някои от хората, които Библията нарича "Негови люде", "Негови овце", "Негови приятели", "Негова църква" и Той всъщност придоби за тях вечно спасение. Той не дойде да предложи спасение на всички хора с надеждата, че някои ще приемат предложението Му. Той дойде за да спаси Своите люде и Той го направи.

Евангелието е обективно и историческо послание. То не се отнася изобщо до нашия опит. То не се отнася за нашите, а за Божиите дела. То не се отнася за нашите предполагаеми чудеса, а за Христовата смърт и възкресение. Регенерацията, понякога наричана новорождение, освещението, вярата и Второто пришествие, са последици от това, което Христос извърши преди 2000 години в Юдея. Те не трябва да се бъркат със самото Евангелие, както последиците не трябва да се бъркат с причините.

Цялата Божия воля

Но в Павловото кратко описание на Евангелието се съдържа много повече, отколкото може да се види при повърхностно четене. Дори това, което споменахме досега е напълно различно от онова, което минава за Евангелие в тази епоха на вероотстъпничество и упадък. Но има и още. Павел използва думата "според Писанията" два пъти в това кратко изложение на Евангелието. Цялото му обобщено изложение на Евангелието в 1 Кор. 15:1-4 отнема само двадесет и седем думи в новия превод на Кинг Джеймс (и по-малко на гръцки), като осем от тези думи са "според Писанията ... според Писанията". Фразата очевидно е много важна. Защо Павел я повтаря? Какво означава това?

Евангелието, според Павел, е вградено в нещо много по-голямо: то е вградено в цялото Писание. Писанието не само е единственият надежден източник на информация за живота, смъртта, погребението и възкресението на Христос, но също, самите Писания истинно обясняват тези събития. Евангелието не е само, че Христос умря; апостол Павел също умря. Евангелието не е, че бе погребан; Авраам също бе погребан. Евангелието не е, че Христос възкръсна, -Лазар също възкръсна. Но Евангелието е, че Христос умря за нашите грехове според Писанията. И че възкръсна на третия ден според Писанията. Евангелието е в съгласие с Писанията и се обяснява с Писанията - всичките шестдесет и шест книги. Когато Христос обясни възкресението Си на учениците, Той направи това, като им обясни Писанията:

"И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания... И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?... Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.“  (Лук.24:27, 31,32, 45).

Като подчертава фразата "според Писанията", Павел набляга на факта, че Евангелието е част от системата на истината, дадена ни в Библията. Всички части на тази система съвпадат. Всички изявления в Библията са логично съвместими един с друг. Например, раждането на Христос, Неговия живот, смъртта и възкресението Му са точното изпълнение на пророчествата, които са били дадени векове преди Неговото идване. Точното посочване на града, в който ще се роди било предсказано стотици години преди раждането Му; фактът, че раждането Му ще бъде необичайно, тъй като майка Му ще бъде девица, е предсказано  също векове преди раждането му; предсказана е и Неговата смърт сред нечестивите и погребението Му сред богатите; а и Самият Христос многократно предсказа Своето възкресение.
Специфичните твърдения, с които Павел нарича Евангелието в 1 Коринтяни 15, не са самостоятелни. Те предполагат съществуването на други истини, както и са последици от много други. Избирането от Бог Отец на онези, които трябва да бъдат спасени, понасяне на наказанието за греховете им от Исус Христос на Голгота и дарът на вярата на избраните от Бог-Святи Дух хора са част от системата на истината, представена в Писанието. Това са трите големи аспекта на изкуплението: избор, изкупление и вяра. И Евангелието, доктрината за изкуплението, е централната тема. Невъзможно е да се защити Евангелието или дори да се проповядва Евангелието, без да се защитава и обяснява системата на истината, от която то е част.

Основните факти на Евангелието, които Павел подчертава в 1 Коринтяни 15, показват, че онези, които искат да отделят Евангелието от системата на истината, представена в Библията, не могат да го направят. Евангелието, макар и отделна част от библейската система, все пак е част от системата. Тази система е напълно изразена в Писанията. Твърденията, които Павел нарича Евангелие, са твърдения на Писанията. Тъй като Евангелието е част от библейската система на истината, не е възможно да се защитава Евангелието, без да се защитава цялата система. Изключителният акцент на "основите" на вярата, а не върху "цялата Божия воля", израз, който самата Библия използва, е безполезен. Шест или осем несвързани истини, макар и да са важни доктрини за християнството, не са цялото християнство и не могат да бъдат защитавани ефективно. Фундаментализмът не представлява сериозна заплаха за светските философии, защото е логично несистематичен и несвързан, просто сянка на здравото християнство, което намираме в Библията.

Апостол Павел подчертава значението на Писанията, но този акцент върху Писанията не е уникален за Павел. Обяснявайки и защитавайки християнството, Христос винаги се е обръщал към Писанията и никога не се е опирал на Собствения Си опит. По време на изкушението в пустинята Христос цитира Писанията в отговор на всяко изкушение на дявола: "Писано е", "Писано е", "Писано е". Това, което прави тези позовавания още по-значими, е контекста, в който те се случват. Христос току-що бе кръстен в река Йордан от Йоан Кръстител и Той чу глас от Небето, Който казваше: "Този е Моят Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение." Светият Дух бе слязъл върху Него в образа на гълъб. Говорим за религиозни преживявания! Никой друг, преди или оттогава насам, не е имал такова удивително преживяване. Но Христос не каза на Сатана, какво се е случило с Него, за гласа от Небето и за видимото спускане на Светия Дух. Но защо не каза? Защо Христос пренебрегна всичко това, а цитира онова, което мнозина днес ще наричат ​​"мъртвата буква" на Библията? Защо Христос отговори на дявола, цитирайки Писанията, вместо да говори за Своите скорошни и уникални духовни преживявания? Защото Писанията са обективното писмено слово на Бога. Библията, а не нашият опит, е абсолютният Авторитет. Ако Христос не се позова на Своя опит и това беше много по-голямо преживяване, за което всеки обикновен човек би могъл някога да се надява да има, няма абсолютно никакво оправдание за привличането ни към нашите нещастни и вероятно измамни преживявания.

Всъщност, дяволът искаше Христос да се обърне към личния Си опит: той – искаше Христос да извърши чудо; Христос отказа. Той искаше Христос да направи "скок на вяра" от върха на храма, предполагайки, че Бог Отец ще извърши чудо; Христос отказа. Той искаше Христос да Му се поклони, да избяга от адските страдания на кръста и по този начин да придобие господство над всички царства на света; Христос отново отказа.

Дяволът използва същата тази тактика –обръщане към личния опит и в Едемската градина, когато съблазни Ева: той й обеща, че тя ще стане богоподобна, когато яде от забранения плод. "И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание". Разчитайки на своя опит и опитвайки се да придобие още по-прекрасно преживяване, Ева изостави Божието Слово. Тайната на непоколебимата съпротива на Христос към изкушението на дявола беше именно фактът, че Той не предпочете Собственото Си преживяване пред Божието Слово.

Апостол Петър подчертава важността на писаното Божие слово във второто си послание. Той достига до изказването си за свидетелството за истинността на християнската вяра като споменава Писанието. Ето какво пише той:

" Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.  Тоя глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.“

И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.“(2 Петрово 1: 16-19)В няколко стиха по-горе Петър е написал,  "Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;".

Обърнете внимание на думата "всичко". По-късно, в същата тази глава Петър отново казва, че Писанието е единственият начин да придобием това знание: Писанието, най-сигурното пророческо слово, е светлината, която грее на тъмно място - не на ярко осветено място, нито на слабо осветено място, а на тъмно място. Няма друг източник за това знание, включително за познаване на Евангелието, от Писанията. Библията утвърждава монопола си върху истината. Харизматиците, както и всички други култове и лъжерелигии, отричат ​​този монопол. Те омаловажават мястото на Библията и основават своята религия на личния си опит.

Евангелието обаче не е история за нашия личен опит, нито  набор от команди, на които трябва да се подчиняваме. Евангелието е Добрата новина за това, което Христос извърши за Своя народ преди 2000 години. Не става дума за новорождението ни, нито за Второто пришествие, нито за действията на Святия Дух в нашите сърца. Евангелието е твърдение за историческите събития, които се случиха изцяло извън нас. То със сигурност има последици и изводи за нас днес, но тези последици са резултат от Евангелието и затова не трябва да се смесват със самото Евангелие. Фаталната грешка на средновекието беше да обърка Божието дело за нас с Божието дело в нас и така да изкриви Евангелието. Същата заблуда днес е широко разпространена сред т.нар. евангелисти, които не разграничават това, което Христос направи за нас и това, което Святият Дух може да направи в нас. Ние бързо се връщаме отново в средновековието, защото светлината и яснотата на Евангелието са изгубени.

Източник: http://www.refspb.ru/-1988

Превод: Татяна Иванова

вторник, 2 октомври 2018 г.

ЗА ПОКАЯНИЕТО НА ЮДА ИСКАРИОТСКИ Д. Н. Гийо


за покаянието на юда искариотски
Д. Н. Гийо


Чувал съм много проповедници и хора да казват, че Юда можеше да се покае, ако бе поискал.

Хората искат да направят човека самоопределящ, суверен лидер на собственото си спасение, така че в ръцете на грешниците  да има власт да приемат спасението или да го губят.

Въпреки че човек винаги е отговорен пред Бога за действията си, той не притежава суверенната власт на самоопределящ. Единствено Бог се разпорежда със съдбите.

Никой не може да се покае за греховете си и да повярва в Христос, ако Бог не му е дал сила и желание да го направи.


Юда не можеше да се покае, защото Бог не пожела той да го направи. Чуйте какво Господ Исус каза за него: " До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието. " (Йоан 17:12)

Синът на погибелта бе предопределен за това осъждение. Но Кой го бе предопределил? По Чия воля и за Чия цел?
По волята и за целта на Суверенния Господ.

- Защо? Защото Писанието казва за Фараона: "Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят"  (Римл. 9:17)

Юда беше поставен за да изпълни Божията цел с разпятието на Христос.
Ако Юда се беше отказал от предателството на Христос, тогава предвечното Божие намерение в Исус не би се изпълнило, Божият замисъл би бил осуетен, а Бог би бил безпомощен в изпълнение на волята Си.


Ако Юда се беше покаял, то нямаше да има спасение за никого, тъй като той беше инструмент за предателството, който е трябвало да бъде.

Исус трябваше да бъде разпнат на кръст от ръцете на грешници. Като Бог, Той можеше да отиде там Сам, но беше необходимо грешници да го разпнат.

И така, какво казвам с това? Казвам, че никой, сам по себе си, не е способен да се обърне от греха си към Христос.
Покаянието не е в решението на грешниците. Заповедта за покаяние не предполага способност у грешника да го направи. Бог извършва вяра и покаяние само в избраните.

Човек, намиращ се в затвора не може просто да реши да напусне затвора, особено ако срокът му за наказание не е изтекъл. А грешниците са заключени в затвора на греха и са мъртви в своите престъпления.

Свободата трябва да им се предостави по благодат, защото те самите не са способни да дадат откуп за себе си, а вратите на затвора трябва да бъдат отворени за тях от Някой, Който държи ключовете.

Петър не беше син на погибелта, въпреки че на три пъти се отрече от Господа. Петър  беше пример за съд на милостта. Той имаше Първосвещеник, Който ходатайстваше за него, Господ Исус.
Господ Исус не се помоли за Юда да бъде спасен

Ако ти си спасен, то е само защото Христос е ходатайствал за теб, за да те спаси. Вън от застъпничеството на Христос за никого няма надежда.

Такава беше Неговата воля, че Петър да се отрече от Исус и никой друг, освен Исус да го възстанови. Волята на Петър не е направила нищо за спасението му. И ако Исус не се беше обърнал към Петър, нямаше как Петър да бъде там, където е Исус.
Затова няма грешник, който би могъл да дойде при Христос със собствени сили, по своята си воля, ако не му е дадено от небето.

Спасението е само по благодат, защото отчаяно се нуждаеш от благодат. Нямаш нищо, което да донесеш на Бога за да Му угодиш, извън това, което Той вече даде и извърши в Исус Христос.

Амин!

Източник: ФБмрежата

Превод: Татяна Иванова